Jagnjad
Navigacija: stoposto.rs / Proizvodni program / Ishrana preživara / Jagnjad
Ishrana jagnjadi

Ishrana jagnjadi, u cilju dobijanja veće količine kvalitetnog mesa u kratkom periodu, veoma je intenzivna, pa se jagnjad već od 3 do 4 nedelje prihranjuju kvalitetnim koncentrovanim smešama. Tov jagnjadi traje različito dugo u zavisnosti od vrste željenog proizvoda i vremena dobijanja utovljene jagnjadi. U brzom tovu odbijene jagnjadi, kao najčešćem načinu tova, u dobi od 6 meseci života jagnjad postignu telesnu masu od 40 do 50 kg pri dne vnom prirastu od 300 do 350 g i dnevnom utrošku koncentrovanih hraniva od 0,4 do 0,7 kg.

STO POSTO SAVET
  • Prihranu jagnjadi otpočeti u prvom mesecu života, kvalitetnim senom i kvalitetnom koncentrovanom granulisanom hranom.
  • Pri pojavi zdravstvenih ili tehnoloških problema, blagovremeno zatražiti pomoć stručnjaka.
 
SrpskiEnglish