Telad i junad
Navigacija: stoposto.rs / Proizvodni program / Ishrana preživara / Telad i junad
Ishrana teladi i junadi

Ishrana teladi je organizovana u cilju zadovoljenja visokih potreba zasnovanih na veoma intenzivnom rastu i razvoju. U periodu razvoja teladi, posebno od 100 do 250 kg, dnevni prirast se kreće između 1,2 i 1,5 kg.
Dobro uzgojena telad se koriste za dalji tov junadi koji karakteriše veliki prirast u mišićnom i masnom tkivu. Za tov se najčešće koriste muška grla kod kojih je prirast veći, konverzija bolja, a meso kvalitetnije. Ishrana junadi može da se bazira na obrocima sa različitim odnosom kabastog i koncentrovanog dela, ali je najkvalitetniji „baby beef ” tov koncentrovanim obrocima u kome se postižu dnevni prirasti od 1,2 do 1,5 kg uz utrošak smeša od 6 do 7 kg za 1 kg prirasta.

STO POSTO SAVET
  • Prihranu teladi otpočeti već u prvom mesecu davanjem kompletne smeše za telad uz kvalitetno seno.
  • Teletu obezbediti vodu za piće po volji.
  • Po odbijanju koncentrovani deo obroka davati obročno.Posle grupisanja teladi za tov sprovesti čišćenje od parazita. Koncentrat davati obročno. Seno davati po volji.
  • Kod junadi koja se tove silažom koncentrovani deo obroka pomešati sa silažom.
 
SrpskiEnglish