Priplodne svinje
Navigacija: stoposto.rs / Proizvodni program / Ishrana svinja / Priplodne svinje
Ishrana priplodnih svinja

Ishrana priplodnih svinja predstavlja najvažniji segment u svinjarstvu, jer čitava proizvodnja zavisi od uspeha u reprodukciji. Cilj ishrane suprasnih krmača je donošenje na svet velikog broja vitalne i dobro razvijene prasadi, stvaranje rezervi za narednu laktaciju i brza pojava estrusa, pri čemu ne sme da dođe do ugojenosti. Sa druge strane, cilj ishrane krmača u laktaciji je sinteza dovoljne količine kvalitetnog mleka pri čemu ne sme da dođe do izrazitog mršavljenja.
Obzirom na veoma specifične zahteve, ishrana svinja u reprodukciji se zasniva na visokokvalitenim koncentrovanim smešama hraniva biljnog i mineralnog porekla. Pored osnovnih hranljivih materija, neophodno je da smeše sadrže dovoljne količine mikroelemenata i vitamina u optimalnom međusobnom odnosu. Takođe, poželjno je da smeše sadrže i druge dozvoljene aditive koji obezbeđuju dužu održivost hrane (antioksidanti), bolje varenje hrane (enzimi) i brži i veći prirast (aminokiseline).

STO POSTO SAVET
  • Pripust nazimica vršiti u starosti od 8 do 9meseci ili sa težinom od 100 do 110 kg.
  • Priplodne nerastove hraniti visokokvalitenom smešom u količini od 3,0 kg/dan. Poželjno je po grlu davati 2,0 – 3,5 kg sveže lucerke.
  • Krmačama odmah posle odbijanjaprasadi davati u proseku 3 kg koncentrata dnevno po grlu do momenta oplodnje.
  • Posle oplodnje količina hrane se smanjuje na 2,5 – 2,8 kg dnevno po grlu u zavisnosti od kondicije krmača.
  • Posle 5-6 dana od prašenja, krmače hraniti po volji 2-3 puta dnevno.
 
SrpskiEnglish