Tovne svinje
Navigacija: stoposto.rs / Proizvodni program / Ishrana svinja / Tovne svinje
Ishrana tovnih svinja
Sa navršenih 25 kg telesne mase, formiraju se grupe prasadi što ujednačenije mase i smeštaju se u boksove predtova. Do 25. dana u predtovu treba izvršiti trijažu grla (odvajanje po težini) i egalizaciju legla (formiranje legla sa ujednačenim težinama tovljenika).
Kada tovljenici dostignu masu od 60 kg u proseku, vrši se prebacivanje iz odeljenja predtova u odeljenje za tov svinja i istovremeno se vrši trijaža grla i egalizacija legla.Tovljenici se dalje tove do mase od 95 do 110 kg, što predstavlja kraj tova.
Obzirom na veoma visok prirast u jedinici vremena, ishrana svinja u porastu i tovu se zasniva na visoko kvalitetnim koncentrovanim smešama hraniva biljnog i mineralnog porekla. Pored osnovnih hranljivih materija, neophodno je da smeše sadrže dovoljne količine mikroelemenata i vitamina u optimalnom međusobnom odnosu. Takođe, poželjno je da smeše sadrže i druge dozvoljene aditive koji obezbeđuju dužu održivost hrane (antioksidanti), bolje varenje hrane (enzimi) i brži i veći prirast (aminokiseline).

STO POSTO SAVET
  • Prasad za tov grupisati po težini, a zatim vršiti čišćenje od parazita.
  • Ishranu vršiti po preporukama sa uputstva proizvođača hrane.
  • Programski sprovoditi sve dezinfekcione i dezinsekcione mere na farmi.
  • Obezbediti dovoljno svežeg vazduha u objektu za tov.
  • Pri pojavi zdravstvenih ili tehnoloških problema, blagovremeno zatražiti pomoć stručnjaka.

 
SrpskiEnglish