Prasad
Navigacija: stoposto.rs / Proizvodni program / Ishrana svinja / Prasad
Ishrana prasadi

Odgoj prasadi od odbijanja do prelaska u tov, jedan je od najosetljivijih segmenata u intenzivnom svinjarstvu. Prasad su u vreme odbijanja, u zavisnosti od sistema odgoja, nenaviknuta na konzumiranje druge hrane, osim mleka krmače, poseduju relativno nerazvijen enzimski sistem, a osim toga izložena su mnogobrojnim stresovima (odbijanje, pregrupisavanje). Sa druge strane, ovaj period karakteriše veoma intenzivan prirast u kratkom vremenskom periodu uz mali utrošak hrane po jedinici prirasta.
U periodu odgoja (od odbijanja do 15 kg telesne mase) prasad ostvare prosečan dnevni prirast od 250 do 350 g uz konverziju hrane od 1,6 do 1,8 kg/kg prirasta. U periodu porasta (od 15 do 25 kg telesne mase) prasad ostvare prosečan dnevni prirast od 350 do 450 g uz konverziju hrane od 2,2 do 2,5 kg/kg prirasta.
Obzirom na veoma visok prirast u jedinici vremena (za 55 dana prasad povećaju telesnu masu 5 puta) ishrana prasadi se zasniva na visokokvalitetnim koncentrovanim smešama hraniva biljnog i mineralnog porekla. Pored osnovnih hranljivih materija, neophodno je da smeše sadrže dovoljne količine mikroelemenata i vitamina u optimalnom međusobnom odnosu. Takođe, poželjno je da smeše sadrže i druge dozvoljene aditive koji obezbeđuju dužu održivost hrane (antioksidanti), bolje varenje hrane (enzimi), brži i veći prirast (aminokiseline ).

STO POSTO SAVET
  • Sa 5-7 dana starosti počinje se sa prihranjivanjem prasadi na sisi, kada im treba obezbediti uvek i dovoljno sveže vode za piće.
  • U hranilici za prasad hrana mora uvek biti sveža i čista.
  • Obezbediti optimalnu temperaturu prostora u prvim danima života.
  • Po zalučenju u ishrani prasadi treba biti obazriv prvih 5-7 dana i kontrolisanom-obročnom ishranom nastojati da se spreči pojava probavnih problema.
  • Pratiti proizvodne rezultate
  • U objektima za prašenje i odgoj prasadi sprovoditi sve mere dezinfekcije i dezinsekcije.
  • Za ishranu prasadi koristiti kvalitetnu hranu proverenog dobavljača.

 
SrpskiEnglish