Ćurke
Navigacija: stoposto.rs / Proizvodni program / Ishrana živine / Ćurke
Ishrana ćuraka

Uzgajanje ćuraka postaje sve značajnija proizvodnja, a u našoj zemlji postoji i duga tradicija držanja domaćih rasa ćuraka. Međutim, na tržištu se sve više traži meso sasvim mladih, utovljenih ćurića. Za ovu vrstu proizvodnje koriste se mesnate linije ćurića dobijene dugotrajnim i pažljivim procesom selekcije. Osnovne osobine ovih ćurića su veoma intenzivan prirast u kratkom vremenskom periodu, uz relativno mali utrošak hrane po jedinici prirasta.
Obzirom na veoma visok prirast u jedinici vremena (za 16 nedelja ćure poveća telesnu masu preko 50-60 puta) ishrana ćurića se zasniva na visoko kvalitetnim koncentrovanim smešama hraniva biljnog i mineralnog porekla. Pored osnovnih hranljivih materija, neophodno je da smeše sadrže dovoljne količine mikroelemenata i vitamina u optimalnom međusobnom odnosu. Takođe, poželjno je da smeše sadrže i druge dozvoljene aditive koji obezbeđuju: dužu održivost hrane (antioksidanti), bolje varenje hrane (enzimi), brži i veći prirast (aminokiseline), poželjnu boju potkožnog masnog tkiva (karotenoidi), ili sprečavaju pojavu tzv. uzgojnih oboljenja (kokcidiostatici).

STO POSTO SAVET
  • U toku 1.meseca tova, obezbediti odgovarajuću temperaturu vazduha u objektu za tov.
  • U toku tova ne menjati proizvođača stočne hrane.
  • Ćuriće hraniti kvalitetnom i zdravom stočnom hranom u granulisanom obliku, u skladu sa uputstvom proizvođača.
  • Uslovi u svakom delu objekta moraju da budu ravnomerni.
  • Pri pojavi zdravstvenih ili tehnoloških problema, blagovremeno potražiti pomoć stručnjaka
 
SrpskiEnglish