Ishrana preživara
Navigacija: stoposto.rs / Proizvodni program / Ishrana preživara
Ishrana preživara je veoma kompleksna obzirom na postojanje razvijene mikroflore u predželucima koja vrši tzv. „oplemenjivanje” biljne hrane, time se iz relativno slabo kvalitetnih hraniva dobijaju namirnice animalnog porekla visoke biološke vrednosti. Kod niskoproduktivnih grla potrebe se mogu zadovoljiti korišćenjem samo kabastih hraniva (paša, seno, silaža), dok je visoko produktivnim grlima neophodno obezbediti i koncentrovani deo obroka prema proizvodnim karakteristikama.
Više informacija pogledajte u katalogu >>
Telad i junad
Krave muzare
Jagnjad
 
SrpskiEnglish