Ishrana svinja
Navigacija: stoposto.rs / Proizvodni program / Ishrana svinja
Proizvodnja svinja i svinjskog mesa u našoj zemlji je vrlo značajna oblast privređivanja, pri čemu je svinjsko meso postalo roba od velikog značaja za ishranu stanovništva, preradu u proizvode višeg stepena obrade ili za izvoz na inostrano tržište.
Sastav svinjskog mesa zavisi ne samo od naslednih faktora, već i od intenziteta ishrane i sastava obroka.
Upoznavajući i razumevajući uticaj ovih faktora, Fabrika stočne hrane „Sto posto” proizvodi potpune, dopunske smeše i vitaminsko – mineralne predsmeše za sve vrste i kategorije svinja, čijom upotrebom se efikasnije i ekonomičnije proizvodi više kvalitetnog mesa.
Više informacija pogledajte u katalogu >>
Prasad
Tovne svinje
Priplodne svinje
 
SrpskiEnglish