Slika proizvoda

Opis proizvoda

Pakovanje i napomene

Krmne smeše / Živina / Ćurka 4 s 16 % proteina : Pri samom kraju tova, ćurka usporava dnevni prirast ali kozumacija hrane je na vrhuncu. Pri tome, u našim uslovima proizvodjači moraju da imaju izvesnu felksibilnost u pogledu trajanja tova i zbog toga je Ćurka 4 dizajnirana sa tim u vid. Koristi se pd 85, do 112. dana , odnosno do kraja tova. Ne sadrži kokcidiostatik.                 

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma