Slika proizvoda

Opis proizvoda

Pakovanje i napomene

Krmne smeše / Živina / Ćurka 3 s 16% proteina : U ovoj fazi tova, potrebe za proteinima se smanjuju, medjutim ćurka raste brže nego ikad - i pri tome raste opasnost od pucanja krvenih sudova. Zbog toga ova krmna smeša sadrži posebna, dozvoljena sredstva koja smanjuju verovatnoću da će doći do neželjenih pojava. Koristi se od 57.  do 84. dana. Ova krmna smeša je peletirana. Sadrži kokcidiostatik.               

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma