Slika proizvoda

Opis proizvoda

Pakovanje i napomene

Krmne smeše / Živina / Ćurka 1 s 28% proteina : Potpuna krmna smeša koja je izbor i vrhunskih profesionalaca i ljudi koji gaje ćurke u domaćinstvu. Koristi se od 1 do 28. dan. Lako svarljivi proteni, uz obilje biljnih mast daju dovoljno energije i dovoljno materijala za razvoj mlade životinje. Jednodnevno ćure je jedna od najzahtevnijih ptica u prirodi. Poredjenja radi , meso sadrži oko 17-19 posto proteina. Naša hrana sadrži 28% proteina, skoro 50% više nego meso. Zbog lakše konzumacije krmna smeša se nalazi u formi drobljene pelete.  Sadrži kokcidiostatik.         

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma