Slika proizvoda

Opis proizvoda

Pakovanje i napomene

Krmne smeše / Prasad / Grover farma profi s 18% proteina : Ova krmna smeša se koristi od 15 do 25 kilograma prasadi. Sadrži 18% vrhunski svarljivih proteina, žitarice, specijalni koktel enzima i probrane žitarice.                        

Možete je poručiti u pakovanjima od 10 ili 20 kilograma.