Slika proizvoda

Opis proizvoda

Pakovanje i napomene

Krmne smeše / Živina / Tov pilića III s 17% proteina : Finišer za piliće. Krmna smeša za kraj uspešnog tova . Pilići uvećaju u prvih  6 nedelja tova svoju masu višestruko, medjutim , u suštini najveći prirast postižu na samom kraju tova. Finišer mora da obezbedi stalnu, veliku konzmacij hrane, uz dodate enzime koji će omogućiti bolje varenje ali bez kokcidiostatika.                                   

Možete je poručiti u pakovanju od 10 ili 20 kilograma.