Slika proizvoda

Opis proizvoda

Pakovanje i napomene

Krmne smeše / Preživari / Za krave muzare koje daju do 20 litara mleka dnevno sa 15% proteina : Ovo je ekonomična krmna smeša za krave muzare koje daju 20l mleka na dan. Potrebe za proteinima u tih životinja su smanjene - ne radi se nužno o kravama koje nisu davale više mleka , već to mogu da budu krave koje su pred zasušenje, krave koje želimo da zasušimo, one koje se nalaze na paši.                        

Možete je poručiti u pakovanju od 20 i 40 kilograma.