Slika proizvoda

Opis proizvoda

Pakovanje i napomene

Krmne smeše / Preživari / Junad od 250 do 300 kilograma brašnasta s 14 posto proteina: Krmna smeša se koristi od 250 do 350 kilograma junadi. Posle 350 kilograma možete da predjete na obogaćenu biljnu smešu. Smeša je napravljena tako da smanji mogućnost indigestija i poboljša iskoristljivost kabastog dela obroka.                        

Možete je poručiti u pakovanju 20 kilograma ili 40 kilograma.