Slika proizvoda

Opis proizvoda

Pakovanje i napomene

Krmne smeše / Preživari / Dvojka za telad sa 18% proteina : Ova krmna smeša se koristi od 50 do 100 kilograma teladi. Sadrži 18% vrhunski svarljivih proteina, žitarice, specijalni koktel enzima i probrane žitarice koji su prilagodjeni teletu kome se razvija burag.                        

Možete je poručiti u pakovanju 20 kilograma.

 Krmne smeše / Preživari / Trojka za telad sa 16% proteina : Ova krmna smeša se koristi od 100 do 250 kilograma teladi. Sadrži 16% vrhunski svarljivih proteina, žitarice, specijalni koktel enzima i probrane žitarice koji su prilagodjeni junetu kome se razvija sistem za varenje.           Možete je poručiti u pakovanju 20 kilograma.
Krmne smeše / Preživari / Junad od 250 do 300 kilograma brašnasta s 14 posto proteina: Krmna smeša se koristi od 250 do 350 kilograma junadi. Posle 350 kilograma možete da predjete na obogaćenu biljnu smešu. Smeša je napravljena tako da smanji mogućnost indigestija i poboljša iskoristljivost kabastog dela obroka. Možete je poručiti u pakovanju 20 kilograma ili 40 kilograma.
Krmne smeše / Preživari / Junad od 250 do 300 kilograma peletirana, s 14 posto proteina: Krmna smeša se koristi od 250 do 350 kilograma junadi. Posle 350 kilograma možete da predjete na obogaćenu biljnu smešu. Smeša je napravljena tako da smanji mogućnost indigestija i poboljša iskoristljivost kabastog dela obroka. Možete je poručiti u pakovanju 20 kilograma ili 40 kilograma
Krmne smeše / Preživari / Za krave muzare koje daju do 20 litara mleka dnevno sa 15% proteina : Ovo je ekonomična krmna smeša za krave muzare koje daju 20l mleka na dan. Potrebe za proteinima u tih životinja su smanjene - ne radi se nužno o kravama koje nisu davale više mleka , već to mogu da budu krave koje su pred zasušenje, krave koje želimo da zasušimo, one koje se nalaze na paši. Možete je poručiti u pakovanju od 20 i 40 kilograma.
Krmne smeše / Preživari / Za krave muzare koje daju preko 20 litara mleka dnevno s 18% proteina : Ovo je moderna krmna smeša za krave muzare, visokomlečna grla, koje daju preko 20l mleka na dan. Potrebe za proteinima u tih životinja su velike - ali ono što je važno to je izbalansirati proteine i energiju . Možete je poručiti u pakovanju od 20 i 40 kilograma.
Krmne smeše / Preživari / Obogaćena biljna smeša za krave muzare : Ova krmna smeša se koristi kao univerzalna krmna smeša za krave muzare. Sadrži 12% svarljivih proteina, žitarice, minerale i vitamine. Ovo je ekonomična krmna smeša , podrazumeva se da će pri korišćenju životinja dobijati proteine uz dodatnih izvora kao što je lucerka ili sveža trava Možete je poručiti u pakovanju od 20 i 40 kilograma.
Super koncentrat / Preživari/ Krave super crveni - 40% proteina. Možete ga poručiti u pakovanju od 10 kilograma
Super koncentrat /Junad / Super beli - 50% proteina. Ultra profesionalni super za ishranu junadi. Možete ga poručiti u pakovanju od 10 kilograma