Slika proizvoda

Opis proizvoda

Pakovanje i napomene

Krmne smeše / Živina / Koncentrat za ćurke u porastu i tovu II    : Krmna smeša za drugu fazu tova ćuraka , od 29. do 56. dana tova s 24% proteina. Ovo je period tova kada ćurka dobije najviše mase i kada je najosetljivija zbog toga kocentrat mora ima probrane sastojke. Nekada se u ove smeše dodavao reserpin koji je smanjivao verovatnoću pucanja aorte, što je najvažniji uzrok nagle smrti u ćuraka. Danas izborom menerala i vitamina postižemo slučnu stvar - mirnu neagresivnu životinju koja raste brzo ali ima zdrave krvne sudove koji mogu da to podrže.                                

Možete je poručiti u pakovanjima od 10 ili 20 kilograma.