Gazda bio , gazda ost'o !
 

 

„Sto posto“ je jedan od vodećih proizvodjača stočne hrane na Balkanu. Kao što i samo ime kaže, naša poslovna filozofija je da želimo, što se tiče moderne tehnologije ishrane domaćih životinja da damo maksimum. Ono što mi isporučujemo su koncentrati i superkoncentrati „svetske klase, proizvedeni na isti ili bolji način kao oni u EU.  Kao bliski saradnici „Agrifirm-a“ , najvećeg holandskog proizvodjača stočne hrane i kao deo najveće EU baze podataka proizvodjača stočne hrane, imamo „know how“ , sve potrebne informacije o naučnom aspektu proizvodnog procesa  tako da možemo da garantujemo da je naš proizvod , najbolje što možete da dobijete u Jugoistočnoj Evropi.

Proizvodnja stočne hrane je složenija nego što mislite. Svaka smeša se zapravo sastoji iz desetina različitih komponenti – u zavisnosti od kategorija životinja. Na primer u samo jednoj smeši možemo da imamo, istovremeno, prekrupljene, fino samlevene, ekstrudirane, ekspandirane žitarice i uljarice, izolate proteina, hidrogenizovane ili nehidrogenizovane masti, aminokiseline, EDTA vezane minerale, mineralne soli , vitamine u različitim oblicima i odnosima, usporivače varenja, zakiseljivače ili regulatore kiselosti , probiotike i prebiotike, proizvode bakterijske fermentacije, kokcidiostatike , konzervanse, zamene za antibiotike itd. U svakom slučaju pravljenje moderne smeše za ishranu životinja je naporan posao. Ono što mi radimo je da koristimo sve kapacite koje imamo, domaće komponente kao što su sojina ili suncokretova sačma, kukuruz, ječam, ovas ali i komponente koje uvozimo sa svih meridijana – palminu mast iz Indonezije, aminokiseline iz Japana ili Kine, proteine mleka iz EU itd.

"Sto posto" raspolаže sa velikim silosima sa kontrolisanim uslovima skladištenja u kojima može da uskladišiti 32 000 tona žitarica. Kapacitet mešanja je 40 tona na sat, ekstrudiranje 7 tona na sat , kapacitet peletiranja je 27 tona na sat. Sirovine , zahvaljući modernom usipnom košu možemo da primamo brzinom od 40 tona na sat. Ekstruder, je možda i najvažniji deo moderne fabrike , može da radi 7 tona žitarica ili uljarica na sat. Gigantska peletirka koju imamo je poslednja reč tehnike i daje nam mogućnost da obradimo 27 tona peletirane hrane na sat, koju kasnije možemo i da upakujemo brzinom od 1200 vreća na sat.    

Dakle kada sve to imamo u vidu, količinu žitarica koje možemo da uskladištimo, stepen obrade i prerade , jasno je zašto smo vodeća fabrika na Balkanu. Zahvaljući stalnim ulaganjima u proizvodnju i tehnologiju . Nameravamo da to i ostanemo.