GAZDA BIO GAZDA OST'O ! 

 

 

 

„Sto posto“ je jedan od vodećih proizvodjača stočne hrane na Balkanu. Kao što i samo ime kaže, naša poslovna filozofija je da želimo da što se tiče moderne tehnologije ishrane domaćih životinjja damo maksimum. Ono što mi isporučujemo su koncentrati i super koncentrati „svetske klase“ - kao bliski saradnici „Agrifirm-a“ , najvećeg holandskog proizvodjača stočne hrane i kao deo najveće EU baze podataka proizvodjača stočne hrane, imamo „know how“ , sve potrebne informacije o naučnom aspektu proizvodnje stočne hrane tako da možemo da garantujemo da je naš proizvod , najbolje što možete da dobijete u Jugoistočnoj Evropi.

Proizvodnja stočne hrane je složenija nego što mislite. Svaka smeša se zapravo satoji iz desetina različitih komponenti – u zavisnosti od kategorija životinja. Na primer u samo jednoj smeši možemo da imamo, istovremeno, prekuprenje, ekstrudirane, ekspandirane žitarice i uljarice, izolate proteina, hidrogenizovane ili nekihdrogenizovane masti, aminokiseline, EDTA vezane minerale, mineralne soli , vitamine u različitim oblicima i odnosima, usporivače varenja, zakišeljivače ili regulatore kiselosti , probiotike i prebiotike, proizvode bakterijske fermentacije, kokcidiostatike , konzervanse itd. U svakom slučaju pravljenje moderne smeše za ishranu životinja je naporan posao. Ono što mi radimo je da koristimo sve kapacite koje imamo, domaće komponente kao što su sojina ili suncokretova sačma, kukuruz, ječam ali i komponente koje uvozimo sa svih meridijana – palminu mast iz Indonezije, aminokiseline iz Japana ili Kine.

Sto posto raspolаže sa velikim silosima sa kontrolisanim uslovima skladištenja u kojima može da uskladišiti 32 tone žitarica. Kapacitet mešanja je 40 tona na sat, kapacitet peletiranja 27 tona na sat. Sirovine , zahvaljući modernom usipnom košu možemo da primamo brzinom od 40 tona na sat. Ekstruder, je možda i najvažniji deo moderne farbije , može da radi 7 tona žitarica ili uljarica na sat. Gigantska peletirka koju imamo je poslednja reč tehnike i daje nam mogućnost da obradimo 27 tona pelete, koje kasnije možemo i da upakujemo do 1200 vreća na sat.    

Dakle kada sve to imamo u vidu, količinu žitarica koje možemo da uskladištimo, stepen obrade i prerade , jasno je zašto smo vodeća fabrika na Balkanu.