<

Da li zaista ima razlike u konverziji hrane i brzini napredka izmedju različitih goveda ?                                    

U Srbiji je i u prošlosti bilo pokušaja uzgoja čisto tovnih rasa , dominantan je bio hereford , medjutim od pre pet šest godina vidimo da je bilo nešto masovnijeg uvoza angusa, šaroleja, limuzina pa na kraju i došlo je do zanimljivog uvoza semena čistog tovnog simentalca. Postavlja se pitanje , koliko su priče o tome da su te rase bolje za tov od tradicionalnog simentalca. Evo par podataka o francuskim rasama koje, za ljude koji nisu svesni činjenica o tome zašto su ta goveda popularna u matičnim zemlja pa i svetu, mogu da dožive razočarenje. Na primer ukoliko razmišljate o uzgoju limuzina morate da imate u vidu da je po istraživanjima koja su trajala desetinama godina ova goveda bila superiorna po jednom parametru zbog kojeg su dalje veoma popupularna a to je PRIRAST NAPLATIVOG mesa. To je faktor koji dovodi do izvezne zbunjenosti naših stočara. Limuzin nije rasa koja fizički ostvaruje najbrži prirast, šta više u poredjenju sa drugim mesnim rasama - lošija je. Ono što limunzin donosi je najveći novac za ukupne proizvode koje mogu da se dobiju od životinje, odnosno za uloženu hranu. Na primer u višegodišnjim ogledima , prosečno napredovanje limuzin goveda je bilo 1,27 kilograma na dan. U poredjenju sa na primer angusom koji je imao 1,38 kilograma dnevno medjutim sa druge strane posle klanja, kada je uporedjena količina mesa,i to pogotovu najskupljih partija, kao što je na primer "rib eye" , limuzin je imao prirast od 585 grama mesa , za razliku od britanskih pasmina koji su imale 470 grama i pri tome su do klanja potrošile gotovo duplo više hrane. Simentalac je na primer na tim testovima imao oko 580 grama dnevno tako da je se približio limuzinu , medjutim imao je značajno više otpadnih produkata - manji prirast skupih partija mesa - za koje je potrošio 18% više hrane nego ova francuska rasa. Drugim rečima limuzin ima odličnu konverziju i većina te konverzije ide "u meso" a ne u puko dobijanje na težini . Uzgajivač koji kupi ova goveda u Srbiji i koji je tovio simentalca, faktički može da primeti da životni prirast nije veći u ove rase. S druge strane , klaničarima, ovo je rasa koja će doneti najviše novca. Pitanje koje se postavlja je - da li su spremni da plate više ? Ukupna korist od limuzina , može da bude velika i sigurno je da je dobro što imamo novu rasu u Srbiji - ali važno je da sve klanice što pre počnu da plaćaju meso na liniji klanja i ukoliko postoji mogućnost, čak i po različitim partijama mesa.         

Zanimljiva priča Uroša Davidovića o uzgoju tovnih rasa goveda u Bosni, koje su do pre desetak godina na našim terenima bile praktično nepoznate.